Тваринництво

Догляд за багаторічними травами в осінній період

16.10.2013

В останні десятиліття, як свідчить аналіз стану галузі кормовиробництва, тут з’явилося багато проблем, які стримують подальший її розвиток і розвиток промислового тваринництва, що загрожує продовольчій безпеці країни. Спостерігається, зокрема, негативна тенденція до зменшення площ під кормовими культурами внаслідок різкого скорочення поголів’я тварин у господарствах різних форм власності.

З метою виправлення цієї ситуації фахівцями Національної академії аграрних наук України та Міністерства аграрної політики і продовольства України розроблено Національний проект «Відроджене скотарство», що передбачає шляхи і механізми нарощування поголів’я великої рогатої худоби та її продуктивності. Одним із шляхів реалізації проекту є розвиток лучного кормовиробництва, що повинен супроводжуватися зростанням урожайності та посівних площ багаторічних трав. Особливо важлива роль при цьому повинна приділятися догляду за новоствореними та уже існуючими сінокосами і пасовищами.

Правильний осінній догляд за посівами багаторічних трав поточного та минулих років є запорукою успішної їх перезимівлі та високої продуктивності в наступні роки.

Одним із найважливіших технологічних прийомів догляду за посівами багаторічних трав є їх скошування за 40-45 днів до кінця вегетації. Як ранні так і пізні строки осіннього скошування лучних травостоїв негативно впливають на їх перезимівлю. Так, зокрема, відчуження травостою в більш ранні строки за умов теплої та вологої осені може спричинити формування надмірної кількості надземної маси, що зумовить її випрівання зимою. Скошування ж у більш пізні строки унеможливить нагромадження достатньої кількості рослинами поживних, що також негативно позначиться на їх перезимівлі.

Висота останнього скошування повинна становити не менше 10 см.

У другій половині жовтня проводиться осіння інвентаризація посівів, щоб визначити їх фактичний стан та виявити непридатні для подальшого використання площі.

Рухаючись по діагоналі поля, в 20 пунктах на 1 м в двох суміжних рядках підраховують вегетуючі рослини. Загальну їх кількість ділять на 6 і одержують середню кількість на 1 м2. На основі результатів підрахунків робиться висновок про стан посівів, табл. 1.

Таблиця 1. Оцінка стану посівів минулих років (за Б. С. Зінченком, 1991)

Оцінка

Види трав

Конюшина лучна

Люцерна посівна

Кількість рослин на 1 м2

Перший рік життя

Відмінна

270

240

Добра

220

190

Задовільна

180

130

Другий рік життя

Відмінна

190

180

Добра

160

140

Задовільна

130

100

Третій рік життя

Відмінна

140

Добра

100

Задовільна

80

Важливим елементом технології вирощування багаторічних трав та їх сумішок є удобрення, оскільки мінеральним добривам, належить провідна роль у забезпеченні високої продуктивності лучних травостоїв.

На посівах багаторічних трав та їх сумішок необхідно провести осіннє підживлення фосфорно-калійними добривами по 45 – 60 кг/га д. р. залежно від агрохімічного аналізу ґрунту.

Таким чином, застосування комплексу технологічних прийомів догляду за багаторічними травами у весняний період, дозволить їм в більш повній мірі розкрити свій генетичний потенціал та забезпечить тваринництво дешевими та високоякісними кормами.

Глова В. С., відокремлений підрозділ НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»,

Сеник І. І., к.с.-г.н., завідувач лабораторії, Сеник М. Л.,

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН