Рослинництво

Як зменшити вплив негативних чинників і збільшити врожайність

16.04.2020

Погода має свої плани, і агроному лишається одне – підлаштовуватися під «подарунки» матінки-природи. Спочатку посушлива осінь, потім аномально тепла та безсніжна зима, березневі морози та квітневі приморозки. Взагалі, весна високосного року – це значні різкі коливання температур.

Однак, рослини мають дуже високу відновлювальну здатність. Завдання аграрія – допомогти посівам швидше відновитися та вийти зі стресу. Для ярих культур важливо забезпечити умови для повноцінного процесу вегетативного розвитку, особливо на початкових етапах росту.

Рослина – складний механізм

Розвинена коренева система – основа ефективного живлення та вологоспоживання с.-г. культур. У формуванні врожайності коренева система має не менше значення, аніж вегетативна маса, бо рослина – складний механізм, і щоб цей механізм забезпечив нас максимальною врожайністю, потрібна злагоджена робота всіх його частин.

Щоб попередити повне чи часткове відмирання кореневої системи та стимулювати її ріст і розвиток, потрібно застосовувати стимулятори росту на початкових етапах вегетації, а також обробляти посівний матеріал препаратами-стимуляторами.

Сьогодні як у вчених, так і в аграріїв-практиків, не виникає сумнівів щодо стимулювальної дії гумінових і фульвових кислот на рослину. Ці речовини стимулюють розвиток кореневої системи на 25 – 30 %, що дає рослині змогу сформувати потужну кореневу систему та засвоювати вологу з нижніх шарів ґрунту та більше поживних речовин. Це підвищує загальну стресостійкість рослини як до посухи, так і до інших чинників, а також збільшує врожайність.

Дефіцит вологи

Дефіцит вологи навесні – одна з основних проблем у вирощуванні с.-г. культур, оскільки підвищує ризики недобору врожаю. Озимі культури мають можливість максимально використати запаси вологи в ґрунті, накопичені протягом зимового періоду, і завдяки їм закласти та сформувати врожай. Для ярих же культур зимові запаси вологи не надто доступні. Досить часто цих запасів недостатньо для закладання структурних одиниць урожаю, що відповідає потенціалу сорту чи гібриду. Недовготривала посуха спричинює зниження в’язкості цитоплазми та сповільнює ростові процеси. Рослини забезпечують стійкість до нестачі вологи шляхом утримання води в клітинах і запобігання її втратам. Особливу роль у регуляції стресу відіграє абсцизова кислота. Вона закриває клітини, що замикають продихи, захищає мембрани клітин. Також вона накопичується у коренях і виділяється у навколишнє середовище, сигналізуючи іншим рослинам про посуху шляхом алелопатичних взаємодій.

На жаль, ми не можемо впливати на вологозабезпечення і залежимо від погоди. Втім, ми здатні підвищити ефективність використання наявної вологи сільськогосподарськими культурами.

Забезпечити рослину основними елементами живлення дають можливість висококонцентровані рідкі комплексні добрива, але важливо, щоб вони були в доступній для рослин формі.

В умовах посухи обприскування рослин гуміновими та фульвовими кислотами зменшує коефіцієнт транспірації на 17 – 25 %. Це дає змогу рослині синтезувати до 25 % більше органічної речовини і, відповідно до цього, урожаю з тієї ж кількості доступної вологи.

Температурні коливання

Рослини мають властивість адаптуватися до екстремальних температур або різких температурних коливань унаслідок реалізації складних фізіолого-біохімічних процесів і молекулярно-генетичних механізмів. Своєчасний відтік води з протопласту до міжклітинників є одним із механізмів високої морозостійкості рослин, оскільки дає змогу уникнути утворення льоду всередині клітини. Збереження води у незамерзлому стані в клітинах загартованих рослин досягається в результаті змін осмотичної сили розчинів унаслідок накопичення розчинних цукрів, білків, вільних амінокислот (зокрема проліну та гібереліну) та інших осмотичноактивних сполук.

В умовах заморозків обприскування рослин гуміновими та фульвовими кислотами підвищує в’язкість протоплазми клітин і концентрацію клітинного соку. Це призводить до зниження температури замерзання клітинного соку, зменшення розміру кристалів льоду в клітинах і допомагає зменшити або уникнути пошкодження рослин заморозком. Обробка насіння с.-г. культур гуматами або рання обробка впродовж вегетації дозволяє в умовах зниження температури на 1 – 3 °С від мінімально допустимої відновити нормальний метаболізм у клітинах рослин, підвищити здатність кореневої системи всмоктувати поживні речовини, попередити відставання у темпах росту та розвитку рослин.

Обприскування рослин гуміновими та фульвовими кислотами допомагає підтримати процес фотосинтезу в умовах перевищення максимально допустимих температур. Це дозволяє рослинам рости та розвиватися в умовах, коли температура навколишнього середовища сягає вище 33 – 36 °С, що особливо актуально для більшості регіонів України. Обприскування посівів гуміновими та фульвовими кислотами потрібно проводити за 5 – 6 днів до можливих температурних змін.

Пестицидний стрес

Аграрії виконують пестицидний обробіток полів, що підсилює наявний стрес або завдає стресу хімічним навантаженням. Рослинам самостійно здолати цей стрес без значних втрат урожайності просто неможливо. Завдання агронома – активізувати у рослині синтез необхідних білкових речовин, завдяки внесенню незамінних L-амінокислот. Рослини, які були швидко виведені зі стресу, можуть стрімко активізувати свій розвиток, але для цього їм потрібні великі затрати енергії на біохімічні перетворення. Джерелом цієї енергії є АТФ і ферменти (ензими та каталізатори), які прискорюють протікання реакції в рослині в мільйони разів. В утворенні ензимів і їхній активізації беруть участь мікроелементи (мідь, залізо, марганець, цинк, молібден тощо), які виснажена рослина взяти з ґрунту просто не в змозі. Тобто, крім обробки препаратами, що мають антистресову дію, потрібне внесення листковим підживленням комплексу мікроелементів. Крім того, рослина використовує мікроелементи для вироблення фітогормонів – природних регуляторів її росту та розвитку.

Обробка рослин гуміновими та фульвовими речовинами сприяє зв’язуванню пестицидів і важких металів у нерухому форму, запобігаючи їхньому проникненню у воду та корені рослини, і абсорбції токсичних хімічних речовин. Посіви не втрачають 3 – 7 днів вегетації на вихід зі стресового стану, долають пестицидний стрес і відновлюють нормальний метаболізм у клітинах рослини. Знижується небезпечний рівень нітратів у рослині. Дослідженнями встановлено, що через підвищення імунітету рослин подовжується період захисної дії фунгіцидів, внаслідок чого рослини довше плодоносять. 

Через «коротку весну» важливо стимулювати швидкий ріст сільськогосподарських культур ще на початку вегетації. Важливо проводити обробку препаратами для стимулювання росту та зняття стресу не менше 2-х разів, щоб рослина встигла бути достатньо розвиненою, щоб увійти в суху та гарячу пору року.

УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ – це професійне рішення органічного росту!

Телефонуйте: (067) 000 11 58 або (050) 928 40 34

Залишити коментар: